ELEKTRONIKA AUTOMOBILA I 4 TAKTNI MOTORI PDF

– 4. ZAGREB AUTO SHOW Međunarodni salon automobila, .. (izbor vozila/ motora Salona) Organizatori: Grad Zagreb i Zagrebački velesajam 4- taktni, 1 cilindar ccm 8,1 kW/11 KS 10,8 CVT čelični mm. Specijalni šarnir od inoxa extra ìvrsti, sjajni, za poklopce motora ili “teške upotrebe”. Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE Peraja 40/70 Ks 4- taktni TELEFONA //ELEKTRONIKE – NOSA9I NAO9ALA I OSTALIH PREDMETA Za fiksiranje plovila na krov automobila ili kolica za vuìu pomoêu pramìanih i. O v o n a r o č ito v a ž i za s is te m e p a lje n ja, je r o tk a z iv a n je p a lje n ja p r ilik o m n e k o g p r e tic a n ja m o ž e im a ti fa ta ln e p o s le d ic e A u to r.

Author: Nadal Tojagore
Country: Russian Federation
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 18 September 2012
Pages: 412
PDF File Size: 10.15 Mb
ePub File Size: 9.69 Mb
ISBN: 779-4-55959-343-2
Downloads: 59743
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gudal

Broj obrtaja 0— u minuti. U integrisanom kolu nalaze se dva takva kola NI i N2.

Dpf filter je sastavni deo svakog vozila sa dizel agregatom koje je napravljeno posle godine. Anyhow its a simple fix that should help if you need to get your car started. C4 puni se preko P dok je zatvorenR4 i Np.

T ranzistor T2 im a ulogu otpornika R u kolu pobude generatora, koji m sutomobila svoju vrednost u zavisnosti napona generatora. Merenje broja obrtaja motora 2.

  FEUERWEHRKNOTEN UND STICHE PDF

Elektronika u Automobilu – Free Download PDF

P ri o tvaranju P dolazi do blokiranja T I i T2 i do trenutnog prekida stru je kroz p rim am i nam otaj bobine Np. E lek tro n ik a u autom obilu, IV izdanje — R ecenzent: Baterija i akumulator Galvanski elem enti ili akum ulatori B aterija elem enata ili akum ulatora 6. Kondenzator C4 isprazni se preko Ti, akum ulatora i p rim arnug nam otaja bobine.

Takvo tranzistorsko paljenje od Sim ensa prikazano elektrnoika na si. elektrpnika

Konvertor s transformatorom sa feritnim jezgrom — 2. Dok stru ja iz C l prolazi kroz D4, blokira Ti. T raka je u spoju sa jednim polom rlektronika.

Elektronika u Automobilu

Postupak upozorenja ide ovako: Namotaj N3 dobija navoja CuL 0,3 mm sa odvodima posle i navojaka. Perioda jednog ciklusa T jednaka je: This is the throttle body cleaning video here: In this video i replicated the elektronka i had by simply unplugging the sensor, although it was a bit dirty, it was still working fine, when there was an oil leak the sensor used to get covered in muck.

After I replaced the oxigen sensor lambda probe the problem was gone.

It will turn over but won’t fire up. Od integrisanih kola dolazi u obzir po jedan komad, LM i dva kom ada Elektroinka se izvodi ovako: Staber VW ilk K.

  DAVIDOVITS GEOPOLYMER PDF

Elektronska regulacija napona — 1. Cesto se daje k riv a ugla p retp aljen ja u funkciji broja o b rtaja motora, pa je obrtom er potreban taktji kontrolu rad a razvodnika paljenja pri raznim obrtajim a motora. Elektronska regulacija napona — 4.

I konvertorim a, m ikroprocesorom i izlaznim stepenim a. Sam proces se mnogo ne razlikuje automoibla su u pitanju druge marke automobila ili kombi vozila. K ada se cev upali, otpusti se dirka, te napon praznog hoda nam otaj a Ns 1 n araste do potrebne vrednosti za rad lampe. Aduro by Jens Kiilstofte machinimasound. Sa T2 provodi i T3 i T4 i posle 1,5 ms opet se uspostavlja stru ja takgni p rim aru bobine.

Elektronika Automobila i 4-taktni motori by Radovan Marin

Tu spadaju i sami vodovi koji povezuju pojedine delove. Diodom D l kom penzira se tem peraturski koeficijenat ulaznog tranzistora TI.

Ispravan i dobro napunjen akum ulator, kada ne radi motor, pokazuje 12— 13 V. T ransform ator se m ota na jezgru kvaliteta IV od trafo lim a br.